Colofon

Deze loopbaansite en de Loopbaanscan zijn ontwikkeld door de brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland. De loopbaansite en de Loopbaanscan hebben als doel de medewerkers in de ambulancezorg te informeren en te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling.

Indien je als medewerker van een RAV inhoudelijke vragen hebt over het loopbaanbeleid van je organisatie of jouw eigen loopbaanontwikkeling, verwijzen wij je naar het aanspreekpunt in jouw eigen organisatie, zoals je leidinggevende of P&O-adviseur.

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de inhoud van deze website kun je contact opnemen met Betty van der Roest of Jolanda Rigterink van Ambulancezorg Nederland. Tel. 088 - 3838200.

De op deze website getoonde informatie wordt door Ambulancezorg Nederland met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ambulancezorg Nederland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ambulancezorg Nederland.

Verwijzingen naar sites die niet door Ambulancezorg Nederland worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Ambulancezorg Nederland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Deze site is tot stand gekomen in samenwerking met:

Inhoud en teksten Loopbaanscan en site: LDC Business, Leeuwarden
Bouw en applicatie Loopbaanscan en site: Virtooz, Nijmegen
Ontwerp site: Vormix, Maarssen